Her yönüyle Kösedağ savaşı ele alınacak

Türk tarihi bakımından son derece önemli bir yere sahip olan Kösedağ savaşı her yönüyle ele alınacak. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hazırlanacak olan sempozyumda sebep ve sonuçlarıyla Kösedağ savaşı gün yüzüne çıkartılacak.

Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında gerçekleşen ve bir dönemin kapanmasına sebep olan Kösedağ savaşı için sempozyum kararı çıktı. Gerek Türk gerekse de Sivas tarihi için çok önemli sonuçları ortaya çıkaran Kösedağ savaşında tüm bilinmeyenler sempozyum ile ortaya çıkarılacak.

Kösedağ savaşında yenilgiye uğrayan Selçuklu ordusu, Moğol işgali ve zulmünün başlamasına sebep oldu. Bu süreçte Erzincan, Sivas ve Kayseri Moğolların yağlamasına açıldı. Müslüman halkı sivil asker çoluk çocuk demeden katleden Moğol orduları Selçuklu askerlerini bozguna uğrattıktan sonra Anadolu’da ki hakimiyetini kurmuş oldu. Özellikle Sivas’ta çok büyük katliamlar yapan Moğol ordusu Sivas sonrasında Kayseri’ye kadar ilerlemesini sürdürdü.

REKTÖR YILDIZ; “KÖSEDAĞ SAVAŞINI ELE ALACAĞIZ”

Kösedağ savaşı sempozyumu hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Kösedağ ile ilgili bir çalışma başlattık. Sempozyum hazırlıyoruz. Sonun Başlangıcı Kösedağ gibi bir başlık koyuyoruz. Bilim adamlarıyla irtibatımız var. Bu yıl içerisinde yapacağız ve sebep sonuçlarını ortaya çıkaracağız. Selçuklu’nun yıkılması Osmanlı’nın kurulmasına sebep olan o savaştır” ifadelerini kullandı.

KÖSEDAĞ SAVAŞI

Kösedağ Muharebesi, Türkiye Selçukluları’nın Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 3 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Kösedağ Savaşı, gerek cereyan şekli gerekse sonuçları bakımından Türk tarihi içerisinde özel bir yere sahiptir. Baycu Noyan kumandasındaki Moğol ordusuyla karşılaşan Türkiye Selçuklu kuvvetleri, öncü birlikler arasında meydana gelen ilk çarpışmanın ardından korkuya kapılarak kaçmış, baştan beri hatalı kararlar veren Sultan II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev de aynı şekilde davranınca, Moğol ordusu kolay bir zafer kazanmıştır. Hiçbir mukavemet görmeden ilerleyen Moğol ordusu kısa sürede Anadolu’ya hâkim olmuş ve el-Ömerî’nin ifadesiyle, Selçuklular idaresinde cennet gibi olan ve halkına saadet günlerini yaşatan Anadolu, yeryüzünü alt üst eden Cengizoğulları tarafından istila edilmiştir

Türk tarihinde benzeri görülmemiş olan Kösedağ Bozgunu, genç ve savaş tecrübesi olmayan Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in fevrî hareketleri neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Moğollar, Kösedağ Bozgunundan sonra Anadolu’yu kolayca istila etmişler, şehirleri yağmalayıp, Müslüman halkı sivil-asker, kadın-çocuk demeden katletmişlerdir. Bu mağlûbiyet neticesinde Selçuklular Moğollara vergi vermeyi kabul etmişler, iki yüz yıllık Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılış süreci başlamıştır.

One Response to Her yönüyle Kösedağ savaşı ele alınacak

  1. muzaffer dedi ki:

    Malesef kösedağ savaşının yerini tam olarak tarif edemiyor.Kösedağ dediğiniz yer 100 km çapında bir alan…tarihi kaynaklar bu savaşın düz ve sulak bir alanda cereyan ettiğini söylüyor…oysa yetkililer 2500 rakımlı dağın tepesine anıt dikmişler savaş burada yapıldı diyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir